Cieľom revíznej činnosti je predchádzať škodám a odhaliť skryté poruchy a chyby.

Meranie a kontrola je spôsob, ako zabrániť úrazom, stratám a škodám na majetku.

Na našom webe sa budeme zaoberať oblasťou kontroly a revíziou elektrických zariadení. Budeme sa venovať výhradným technickým zariadeniam elektrotechnickým (VTZE) a bezpečnosťou ich prevádzkovania.

Ako každý už vieme, náš svet je plne závislý od elektrickej energie. Častým problémom výpadkov elektrickej energie, úrazov a vzniku škodám je ľudská nedbanlivosť alebo neznalosť. Na jeden aj druhý ľudský faktor často niekto doplatí. Tomu sa snažíme však predísť. Často sa ľudia pýtajú to známe „ako sa to mohlo stať“ až keď je neskoro. Dbajme o svoj život a zdravie.

Úraz elektrickým prúdom je nepriaznivý vplyv na ľudské telo, ktoré spôsobuje poškodenie tkaniva, orgánov a rozklad krvi. Výrazný vplyv ma intenzita prúdu, aj doba po ktorú tento stav trvá. Čím sú tieto hodnoty vyššie tým je to horšie pre zasiahnutého. Úraz elektrickým prúdom je častou príčinou poškodenia zdravia s trvalými následkami, aj stratou života. Druhou častou príčinou špatnej elektroinštalácie je poškodenie elektrických vedení, elektrických zariadení a strojov. Horším javom špatných inštalácii býva však neraz požiar. Požiare spravidla končia totálnou škodou na majetku. Požiare  taktiež spôsobujú poškodenie zdravia a stratu života. Je nám jasne, že nielen priamy zásah elektrickým prúdom môže spôsobiť poškodenie nášho zdravia. V ohrození môže byť  naše zdravie aj život, tiež  zdravie a život našich blízkych.

Aké sú opatrenia pre prevenciu pred takýmito dôsledkami? Dozviete sa ak budete čítať ďalej.

 

Zákonná povinnosť vykonávať revízie.

Sú nám zjavne dôsledky, ktoré môže spôsobiť zlý technický stav zariadení a inštalácií. Tieto vyššie uvedene rizika vedú dnes mnohé inštitúcie, vlády k príprave zákonov a noriem.  Účelom takýchto krokov je zabezpečiť vyššiu zodpovednosť, bezpečnosť a viesť už spomínanej prevencií.

Aj zdanlivo dobrý stav zariadenia môže skrývať vadu, ktorá nie je voľne viditeľná.

Ako to už býva, čo nevidíme to nás netrápi. Nezabúdajme, že aj skrytá hrozba je hrozbou.

Príklad môže byť mikroprasklina v izolácii kábla, ktorú nemusíme ani vidieť okom. Človek pracujúci v suchom prostredí pod strechou cele mesiace nemusí nič spozorovať. Nepatrná chyba izolácie nemusí za vhodných podmienok nič spôsobiť. Vo vlhkom prostredí sa elektrina správa inák. Ako príklad si zoberieme situáciu pri vyliati vody na podlahu. Poškodená izolácia (zlý izolačný stav izolácie) sa až teraz prejaví. V tejto situácii už  dochádza k ohrozeniu zdravia a života. Ako vieme, voda sa dostane všade. Vedie elektrický prúd. Odhaliť tento stav vedia často len meracie prístroje. Nehovorili sme tu doteraz o viditeľnom poškodení. Tomu sa budeme venovať chvíľu ďalej.

Často ľudia aj kompetentný sú nedbanlivý. Preto tieto veci upravujú zákony a normy.

Technika sa tiež vyvíja, a nároky narastajú.

Viditeľne poškodený prvok elektrického zariadenia – poškodený predlžovací kábel, prívodný kábel elektrického náradia, elektrický nástroj je nutné  prestať používať a odovzdať odborníkovi na opravu. Dvojitá izolácia kábla, zariadenia neznamená, že ešte ho môžem používať veselo ďalej. Ak mate takéto myšlienky zamyslite sa, pokiaľ nie je neskoro. Často počúvam tú známu frázu „to je ešte dobré!“ Áno, dobré je to dovtedy, pokiaľ s človekom nezatrasie. Druhá izolácia slúži na zvýšenú ochranu, aby hneď nedošlo k úrazu. Poškodená vrchná izolácia, alebo kryt náš má upozorniť na opotrebovanie, špatný technický stav. Má nas viesť k opatreniam. Má ukázať, že sa niečo deje. Dvojitá izolácia je dvojitá ochrana. Ak vidieť izolované vodiče, vyžaduje sa oprava!!!  Ak už vidieť kovové vodiče, už obyčajne nastáva skrat, zásah elektrickým prúdom. Treba bezpečne zariadenie vypnúť, odpojiť zo siete!!! Najvhodnejšia je výmena kábla, časti krytu. Izolačná páska je dočasná oprava a nie je často vodotesná a tak spoľahlivá. Ak tak, spolahlivá oprava je len na začiatku, tesni chvíľu, a podľa typu, a toho ako je nanášaná na poškodene miesto. Opravene miesto už nieje tak spoľahlivé. Nie je to tak kvalitná ochrana ako nový kábel. Firmy musia zabezpečiť 100%-nú opravu – výmena za nový kábel s vidlicou, rovnakých parametrov, originálne náhradné diely.

Ak sa chcete dozvedieť viac tu získajte ďalšie informácie

Ešte pracujeme na príprave blogu pre vás